38373.jpg

   Асоціація "Укроліяпром" - діючий асоціативний орган, створений для координації спільних дій у напрямку посилення ринкових позицій підприємств-членів Асоціації, активного захисту й лобіювання їхніх інтересів на міжнародному, всеукраїнському й регіональному рівнях.
   Асоціація «Укроліяпром» - зв'язуюча ланка між бізнесом олійно-жирової галузі та владними і законотворчими структурами з метою налагодження взаємовигідного діалогу, результатом якого є захист прав та інтересів суб'єктів підприємницької діяльності, нарощування обсягів виробництва продукції та експортного потенціалу.
   Асоціація „Укроліяпром” – платформа для діалогу представників олійнодобувних і олійно-жирових підприємств з метою узгодження і формування спільних позицій, врахування інтересів всіх суб'єктів олійно-жирового ринку, консолідації зусиль для реалізації продукції. Представницькі функції захисту інтересів підприємств олійно-жирової галузі з економічних питань, питань зовнішньоекономічної діяльності, митно-тарифного та технічного регулювання в законодавчих органах та органах державного управління, інших організаціях та відомствах виконує виконавча дирекція асоціації "Укроліяпром".
До асоціації "Укроліяпром" входять найбільші олійно-жирові підприємства України та ряд малих підприємств, діяльність яких пов'язана з виробництвом олійно-жирової продукції .
Підприємства – члени асоціації випускають понад 80% вітчизняного виробництва рослинних олій, понад 80% виробництва маргаринової продукції, близько 26% виробництва майонезу

За попередніми даними товарообіг олійно-жирової продукції,  за підсумками 2017 року,  перевищив 5,77 млрд.дол.США проти 5,07 млрд.дол.США у 2016 році (зростання 113,9%).

Питома вага експорту олійно-жирової продукції в її товарообігу складає 95,3%.

У структурі експорту олійно-жирової продукції найбільшу питому вагу займає олія соняшникова - 78% та соняшниковий шрот – 14,6%.

Імпорт олійно-жирової продукції в Україну у 2017 році зріс проти 2016 року на 8,5%. При цьому, імпорт в Україну маргпродукції та жирів спец.призначення скоротився на 9,7%, а експорт даної продукції з України зріс на 69% (в 1,7 раза).

При зростанні імпорту в Україну пальмової олії на 13,3% експорт її з України (а це фракції пальмової олії, отримані на вітчизняних потужностях) зріс на 141,5% (у 2,4 рази).

Олійно-жировий комплекс України – яскравий приклад переваг переходу економіки від сировинного типу, коли країна перетворюється  на сировинний придаток для економіки розвинених країн, до створення конкурентного продукту з  високою доданою вартістю всередині країни.

На прикладі олійно-жирового комплексу України ми бачимо як створення умов для максимальної переробки насіння соняшнику на вітчизняних потужностях шляхом запровадження у 1999 році експортного мита на насіння соняшнику забезпечило не тільки його відродження, але й перетворення  в потужний сектор аграрного виробництва,    де встановлено баланс економічних інтересів держави, сільськогосподарської та переробної сфер виробництва і внутрішнього споживача.

  1_2.JPGОлійні культури є найрентабельнішими серед сільськогосподарських культур: соняшник – 61,9%, соя – 51,8%, ріпак – 45%.

Переробні підприємства сплатили сільськогосподарським товаровиробникам за  насіння олійних культур близько 150 млрд.грн. за рік.

Logo.jpg

В  Полтавській області вводиться  в експлуатацію перший в Україні завод по випуску органічних олій із соняшнику та сої „УкроліяОрганік”.

Плановий річний обсяг переробки соняшнику складає 18 тисяч тонн, сої – 50 тисяч тонн.

Асоціація „Укроліяпром” щиро вітає колектив компанії „Укролія” з запуском підприємства „Укроліяорганік” – першого в олійнодобувній галузі України підприємства по виробництву органічних соєвої та соняшникової олій.

Органічна продукція, яку буде виробляти „Укроліяорганік”, одна із головних складових здорового харчування як для населення України, так і для населення світу.

Колектив ТОВ „Укролія” своєю невтомною і наполегливою працею вносить вагомий вклад у піднесення економіки держави, забезпечення продовольчої безпеки, стабільності та підвищення рівня життя співвітчизників, підприємство має великий невикористаний потенціал і надалі докладатиме значних зусиль  для розвитку виробництва, в тому числі і органічної продукції.

 

2017-11-23

Logo.jpg

На сьогоднішній день, коли практично завершено збирання соняшнику та сої, можемо зробити висновок, що урожай олійних в Україні у 2017 році у порівнянні з 2016 роком скоротився майже на 3%. При цьому, скорочення валового збору насіння соняшнику передбачається в межах 8-12%, сої – 10-13%. Це пояснюється, головним чином, складними погодними умовами, а саме: значна посуха у період дозрівання та, як наслідок, скорочення урожайності соняшнику – на 10%, сої – на 13%.

 У поточному маркетинговому році валовий збір насіння ріпаку майже вдвічі перевищив минулорічний і склав (попередні дані) 2,15 млн.тонн.

image_large.jpg

Масложировая промышленность — локомотив развития АПК Украины. Мы видим стабильный рост инвестиций в производство, эта тенденция не прерывалась практически ни на один год. Урожай подсолнечника и некоторых других масличных культур постоянно растет. Уже два года как посевные площади под подсолнечником и пшеницей практически неизменны.

Масличные культуры имеют наилучшую маржу. Однако, если по итогам 2016 года рентабельность подсолнечника была на уровне 60%, то по итогам 2015-го эта рентабельность составляла 80%. Видна тенденция к снижению. В мировом производстве подсолнечного масла доля Украины составляет чуть менее 34%, в мировом экспорте — более 57%. Это показатель роли Украины на глобальных рынках.

 

Прогноз цен и новые тенденции

Надається інформація про електрофільтри конструкції БМЗ „Прогресс” та ТОВ „КБ Енергомашпроект” для уловлювання твердих частинок димових газів після котельного устаткування та про електротехнічну продукцію, яку поставляє ТОВ „КБ Енергомашпроект”.

Logo.jpg

05 жовтня 2017 року у м. Києві відбулись чергові Загальні збори учасників асоціації „Укроліяпром.

Зборами було заслухано і обговорено доповідь генерального директора асоціації “Укроліяпром” Капшука С.П. про результати роботи олійно-жирової галузі за 2016/17 МР, прогнози щодо очікуваного урожаю олійних у 2017/18 МР та перспективи виробництва олійно-жирової продукції в Україні, а також інформацію про роботу виконавчої дирекції  в червні-вересні 2017 року.

Учасниками зборів було відмічено:

Кабінет Міністрів України постановою  від 07.06.17 № 394 «Про внесення змін в додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» скасував державне цінове регулювання на ряд товарів і послуг. Зокрема, скасовано декларування відпускних цін на олію соняшникову підприємствами-виробниками .

Головна мета цих змін – зниження адміністративного тиску на бізнес, усунення надмірного втручання держави в економічні процеси, розвиток конкуренції та дерегуляція у сфері ціноутворення.

Потреби внутрішнього ринку в олії соняшниковій забезпечується у повному обсязі. Олія присутня у торговельній мережі у широкому асортименті, цінова ситуація  стабільна.

 

zav.jpg

Группа Allseeds приступила к реализации второго этапа своего глобального проекта в порту Южный – строительству мультифункционального, ориентированного на переработку сои, маслозавода мощностью 5000 тонн в сутки. Этот завод по своей мощности станет уникальным в Европе маслодобывающим предприятием.

На его строительство и доведение до необходимых параметров сопутствующей инфраструктуры компания отводит около трёх лет.

Logo.jpg

Асоціація "Укроліяпром" ознайомилася з проектом змін до Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" (щодо обмеження вмісту трансізомерів у харчових продуктах) і повідомляє наступне.

У асоціації „Укроліяпром”, підприємств-виробників модифікованих жирів у зв'язку з поданим проектом закону виникло багато запитань, а саме:

1.    В редакції проекту змін до Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» ( щодо обмеження вмісту транс-жирних кислот у харчових продуктах) обмежується споживання транс-ізомерів, але не зазначено яких: всіх чи промислових? В пояснювальній записці зазначаються промислові.

2.    Не існує методик визначення окремо природних та промислових транс-ізомерів, то як планується їх розрізняти?

Асоціація „Укроліяпром” повідомляє, що в період з 10.07.17 по 15.07.17 (включно, шестиденна робоча неділя) в Державному закладі освіти „Одеський інститут післядипломної освіти національного університету харчових технологій” відбудеться підвищення кваліфікації для спеціалістів технологічних служб і виробничих випробувальних лабораторій.

Для учасників асоціації підвищення кваліфікації здійснюватиметься за кошти державного бюджету (для не учасників асоціації „Укроліяпром”, вартість навчання одного фахівця складає 1400 грн.).

Logo.jpg

Ассоциация «Укролияпром» создана в 1998 году. Объединяет крупнейшие масложировые предприятия Украины и ряд малых предприятий, деятельность которых связана с производством масложировой продукции. Предприятия – члены ассоциации производят более 80% украинских растительных масел, более 80% маргариновой продукции, около 26% майонеза.

Ассоциация выступает связующим звеном между бизнесом масложировой отрасли и структурами власти и законотворчества с целью налаживания взаимовыгодного диалога, результатом которого является защита прав и интересов субъектов ведения предпринимательской деятельности, наращивание объемов производства масложировой продукции и ее экспортного потенциала.

 kap cp.jpgГенеральный директор ассоциации «Укролияпром» - Степан Капшук .

Начал свою трудовую деятельность в 1971 году на Киевском заводе «Сахавтомат». После окончания в 1980 году Киевского технологического института пищевой промышленности работал инженером-наладчиком средств КИПиА на этом же предприятии, а затем в аппарате бывшего Министерства пищевой промышленности Украины (далее – Госпищепром, Укрпищепром, Государственный департамент продовольствия) в должностях от старшего инженера отраслевого главка до начальника управления Госпищепрома.

Logo.jpg

У квітні експортовано 590 тис.тонн основних видів олій на 440 млн.дол.США, в тому числі – 574 тис.тонн соняшникової олії на 427 млн.дол.США.  Крім того, у квітні експортовано 506 тис.тонн протеїнових шротів на 90 млн.дол.США. В цілому за квітень експортовано основних видів олійно-жирової продукції на понад

 530 млн.дол.США, що складає 15% сумарного обсягу експорту продукції з України.

За підсумками вересня-квітня 2016/17 МР продовжується нарощування експорту  з України олії соняшникової – 130,3% проти відповідного періоду минулого маркетингового року.

Всього за звітний період експортовано основних видів продукції олійно-жирової галузі України на суму понад 3,7 млрд.дол.США (приблизно 30% від загального експорту продукції АПК України).

Logo.jpg  

27 квітня 2017 року у м. Києві відбулись чергові Загальні збори учасників асоціації „Укроліяпром.

·      Зборами було заслухано і обговорено доповідь генерального директора асоціації “Укроліяпром” Капшука С.П. про результати роботи олійно-жирової галузі за сім місяців 2016/17 МР, прогнози щодо очікуваного урожаю олійних та перспективи виробництва олійно-жирової продукції в Україні, а також інформацію про роботу виконавчої дирекції у  у першому кварталі 2017 року по вирішенню проблемних питань олійно-жирової галузі.

Учасниками зборів було відмічено:

Logo.jpg

За підсумками березня 2017 року експорт олії соняшникової з України досяг найвищої за всі роки позначки у 683,47 тис.тонн на суму 514,8 млн.дол.США.

У порівнянні з березнем 2016 року зростання складає 159,2%, а у порівнянні з лютим 2017 року – 154,7%.

За підсумками вересня-березня 2016/17 МР у порівнянні з відповідним періодом 2015/16 МР зростання експорту олії соняшникової з України складає 129%. Найбільше зростання відбулось у перші три місяці поточного року – 135,8%.

Напрямки експорту української соняшникової олії залишаються традиційними: Індія, країни ЄС, Китай , Туреччина та інші.

variant1-72253.jpg

Компания «Вариант Агро Строй» изготовит Allseeds  4 силоса СВП 22,81.30.

Об этом сообщает Elevatorist.com со ссылкой на пресс-службу компании «Вариант Агро Строй».

Logo.jpg

За підсумками вересня-лютого 2016/17 МР виробництво олії соняшникової в Україні зросло проти відповідного періоду 2015/16 МР на 34,7 %, експорт – на 23,2 %.

У вересні-лютому поточного маркетингового року спостерігається значне нарощування виробництва олії соняшникової рафінованої – на 14,2 %, а за підсумками січня – лютого 2017 року на 21,3 %.

Як позитив, також треба відзначити зростання виробництва маргпродукції на 2,6 % за підсумками вересня-лютого 2016/17 МР, а за підсумками січня-лютого 20017 року – на 28 %. При цьому у січні – лютому 2017 року експорт  маргпродукції з України перевищив її імпорт в Україну  у 6,7 раза.

ailseeds.jpg

Проти Групи Allseeds, яка, незважаючи на буремні події 2013-15 років, побудувала у порту Южний  олійно-видобувний комплекс вартістю біля 200 млн. долларів США, останнім часом розгорнуто брудну компанію дискредитації, що має на меті дезорганізувати її діяльність та завдати матеріальних збитків.

Це відбувається у той час, коли завод компанії з початком сезону 2016/17 почав ритмічно працювати, упевнено займаючи високе 5 місце у рейтингу виробників олії в Україні. За такою виробничою діяльністю – і відповідні фінансові показники, що дають компанії змогу своєчасно розраховуватися за зобов’язаннями перед кредиторами,  планувати та здійснювати єфективні логістичні рішення.

Успіх Групи Allseeds в Україні не подобається заздрісникам, тому вони вдаються до брудних інсинуацій, витрачають шалені кошти на нескінченні брехливі публікації.

Logo.jpg

Асоціації „Укроліяпром” щодо статті у Інтернет-виданні “Лівий Берег” від 28.02.2017 р. “Рынок масла: “Ощадбанк” вновь у разбитого корита”

Ознайомившись із статтею, вважаю за необхідне заявити наступне щодо окремих тез, які пов’язані зі мною.

Насамперед хочу зазначити, що ніякого автора на прізвище Валерій Кравченко я не знаю, інтерв’ю я йому не давав, а отже я не казав такого, як це приписано мені,  у контексті  сентенцій та висновків цієї статті.

Від цього одразу ж випливає відповідний рівень не/довіри до матеріалу.

banner-ukr.gif

Новини