Асоціація „Укроліяпром” повідомляє, що в період з 04.07.16 по 09.07.16 (шестиденна робоча неділя) в Державному закладі освіти „Одеський інститут післядипломної освіти національного університету харчових технологій” відбудеться підвищення кваліфікації для спеціалістів технологічних служб і виробничих випробувальних лабораторій.

Для учасників асоціації підвищення кваліфікації здійснюватиметься за кошти державного бюджету (для не учасників асоціації „Укроліяпром”, вартість навчання одного фахівця складає 1200 грн.).

Тема підвищення кваліфікації: „Інноваційні технології та сучасні інструментальні методи дослідження олійно-жирової продукції як інструмент імплементації законодавства України щодо забезпечення безпечності та якості харчових продуктів”.

Мета навчання: Оновлення і розширення знань у сфері підтвердження безпечності та якості олійно-жирової продукції.

Навчально-тематичний план підвищення кваліфікації (додається), розроблений спільно з асоціацією „Укроліяпром” та УкрНДІОЖ НААН та погоджений Міносвіти України.

Програма навчання складена з урахуванням необхідності ознайомлення фахівців галузі з новим законодавством України шодо забезпечення безпечності та якості харчових продуктів, а також сучасними інструментальними методами її дослідження та новими технологічними інноваційними розробками стосовно виробництва олійно-жирової продукції.

З докладами перед слухачами виступатимуть провідні вчені.

Після закінчення навчання слухачі отримують свідоцтва про підвищення кваліфікації державного зразка. Вартість бланків свідоцтв для слухачів з безкоштовним навчанням повинно оплатити підприємство, що направило слухачів на навчання. Вартість бланку свідоцтва про підвищення кваліфікації складає 39 грн. 90 коп. з урахуванням ПДВ. Оплата здійснюватиметься перерахунком коштів на розрахунковий рахунок інституту за реквізитами:

                        Отримувач:           ДЗО «ОІПДО НУХТ»

р/р 31250278105697

за навчання чи за свідоцтва (конкретизувати)

код ЄДРПОУ 00374350

МФО 820172, ДКСУ в м. Київ

У разі необхідності інститут має можливість надавати послуги з проживання в гуртожитку. Оплата відбувається перерахунком коштів на розрахунковий рахунок інституту за реквізитами.

Отримувач:   : ДЗО «ОІПДО НУХТ»

р/р 31257278205697,

за проживання

Код  ЄДРПОУ 00374350

МФО  820172,  ДКСУ в м. Київ

 

Враховуючи важливість та необхідність прийняття участі спеціалістів підприємств у підвищенні кваліфікації, прошу керівників підприємств знайти фінансову можливість та направити їх для участі у навчанні.

Про прийняте рішення прошу повідомити по електронній пошті асоціацію „Укрліяпром” та „Одеський інститут післядипломної освіти національного університету харчових технологій” oipdo@eurocom.od.ua до 27.06.16.

Контактна особа з питань навчання – завідуюча кафедрою харчових технологій, інженерії та агрономії, к.т.н. Стоянова Л.О. (тел.: 048-733-53-69; тел./моб. 066-851-55-94 / 067-921-95-20).

З організаційних питань, питань проживання, прошу звертатися до контактної особи – Максименко Олени Володимирівни (тел.: 048-732-49-02 або 048-732-41-57; тел./моб. 096-793-17-71)                       

з/п

 

Назви  тем

Разом годин

Кількість годин

Розподіл годин по видах занять

Лекції

Практичні

заняття

Лабораторні

заняття

Семінарські

заняття

Тематичні дискусії,

науково-практичні конференції

Виїзні заняття

Контроль

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Чинне законодавство у сфері функціонування харчових підприємств: «Закон  про стандартизацію», «Закон про метрологію та метрологічну діяльність», «Про технічні  регламенти та ОВ», «Про основні принципи забезпечення безпечності харчових продуктів» .    

Стоянова Л.О. – зав. кафедри харчових технологій ОІПДО, к.т.н.

6

4

-

-

-

2

-

-

2.

 Статус виробничих випробувальних лабораторій  у перехідний період впровадження нових законів.

Стоянова Л.О. – зав. кафедри харчових технологій ОІПДО, к.т.н

2

1

-

-

-

1

-

-

3.

Сучасні лабораторні комплекси для дослідження олійно-жирової продукції.

Машовець М.Д. - регіональний директор фірми « Люмекс»

2

-

2

-

-

-

-

-

4.

Біологічно-активні речовини харчових жирів і олій та їх практичне використання з побічних продуктів рафінації олій.

Левицький А.П.- заст. директора інституту, д.б.н., проф., член-кор. УААН

2

2

-

-

-

-

-

-

5.

Фізіологічні норми споживання жирів і олій в залежності від їх  жирнокислотного складу. Актуальність організації виробництва високо олеїнових олій.

Левицький А.П..- заст. директора інституту, д.б.н., проф., член-кор. УААН

2

2

-

-

-

-

-

-

6.

Сучасні інструментальні методи дослідження жирнокислотного складу ліпідів

різних груп (хроматоспектрометрія).

Ходаков І.В.- ст.н.с.

3

1

-

2

-

-

-

-

7.

Перекисне окислення  жирів та олій. Використання антиоксидантів для захисту

жирів і олій від окислювального псування.

Макаренко О.А.- д.б.н., завідувач  біохімічної лабораторії

2

2

-

-

-

-

-

-

8.

Методи дослідження перекисного окислення жирів та олій.

Макаренко О.А. .- д.б.н., завідувач  біохімічної лабораторії

3

1

-

2

-

-

-

-

9.

Використання нативних біофлавоноїдних антиоксидантів для подовження терміну зберігання жировмісних  продуктів.   Природні джерела таких  антиоксидантів.

Ходаков І.В. .- ст.н.с.

2

2

-

-

-

-

-

-

10.

 Методи дослідження антиокислювальної активності антиоксидантів

(спектрофотометрія).

Макаренко О.А. .- д.б.н., завідувач  біохімічної лабораторії

3

1

-

2

-

-

-

-

11.

Інноваційна розробка УкрНДІОЖ НААН: «Процес отримання фенольних

сполук з продуктів переробки соняшника».

Лабейко М.А., мол.н.с. УкрНДІОЖ

1

1

-

-

-

-

-

-

12.

Методи визначення  вмісту біофлавоноїдних антиоксидантів (поліфенолів)

(ВЕРХ) Ходаков І.В. .- ст.н.с.

3

1

-

2

-

-

-

-

13.

Інноваційна розробка УкрНДІОЖ: «Кореляція між фізичними показниками

жирів, визначених традиційними методами і диференційною сканіруючою

калориметрією».

Мазаєва В.С.- мол.н.с.  УкрНДІОЖ

1

1

-

-

-

-

-

-

14.

Інноваційна розробка УкрНДІОЖ: «Використання в олійно-жировій галузі

України процесу переетерифікації жирів».

Демідов І.М.-УкрНДІ ОЖ.,д.т.н., проф.

1

1

-

-

-

-

-

-

15.

Інноваційна розробка УкрНДІОЖ: «Прискорений режим визначення терміну

Зберігання (придатності) жирів з використанням системи «Оксітест».

Демідов І.М. .-УкрНДІ ОЖ.,д.т.н., проф.

1

1

-

-

-

-

-

-

16.

Нові законодавчі документи щодо регламентації вмісту хімічних   забруднювачів та мікробіологічних показників у олійно-жирових продуктах.

Іващенко К.Ю.- в.о. директора ОІПДО, к.т.н.

2

2

-

-

-

-

-

-

17.

Нові міжнародні стандарти серії ISO 22002 щодо забезпечення програм-передумов для  функціонування систем менеджменту безпечності  харчових   продуктів.

Стоянова Л.О. – зав. кафедри харчових технологій ОІПДО, к.т.н.                                    

4

2

-

-

-

2

-

-

18.

Порядок міжнародної сертифікації систем менеджменту  безпечності  харчових продуктів  за стандартом  FSSC 22000

Стоянова Л.О. – зав. кафедри харчових технологій ОІПДО, к.т.н.                                   

4

2

2

-

-

-

-

-

19.

Історія та сучасність Одеси.

Стоянова Л.О. – зав. кафедри харчових технологій ОІПДО, к.т.н.                                    

2

2

-

-

-

-

-

-

 

Залік

2

-

-

-

-

-

-

2

-

Разом

48

29

4

8

-

5

-

2


 

  Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри харчових технологій та інженерії Протокол  № _5___ від  “    6  травня 2016 року.

Новини