Вітаємо!!! Нових учасників асоціації „Укроліяпром”

 Одностайним голосуванням учасниками Загальних зборів, які відбулись 07.07.2016 в м.Києві, до складу асоціації „Укроліяпром” були прийняті ТОВ „Відродження” та ТОВ „Дельта-Інжиніринг”.

ТОВ „Відродження” знаходиться в Кіровоградській області, смт. Голованівськ, основний вид діяльності – виробництво олії та жирів.

На підприємстві проводиться модернізація та реконструкція з метою збільшення потужності по переробці до 600 тонн олійної сировини на добу

ТОВ „Дельта-Інжиніринг” знаходиться в Хмельницькій області, м.Нетішин, завершується будівництво потужностей по глибокій переробці не модифікованої сої для продуктів дитячого харчування.

Асоціація „Укроліяпром” вітає нових учасників та висловлює впевненість щодо багаторічної плідної співпраці з метою подальшого ефективного розвитку олійно-жирової галузі.

07 липня 2016 року у м. Києві відбулись чергові Загальні збори учасників асоціації „Укроліяпром”. На зборах було заслухано і обговорено доповідь генерального директора асоціації „Олійно-жирова галузь України: поточна ситуація і очікувані результати роботи олійно-жирових підприємств у 2015/16 МР”, прогноз на 2016/17 МР та інформацію про роботу виконавчої дирекції за другий квартал 2016 року.

Учасниками Загальних зборів було відмічено, що навіть в умовах військової агресії на сході України, фінансової кризи, обвалу економіки, знецінення гривні, недоступності кредитних ресурсів, стримування продаж соняшнику вдалося не тільки виробити за 9 місяців 2015/16 МР 3,8 млн.тонн олії, але й зберегти лідерські позиції України в експортних поставках в обсязі 3,4 млн.тонн, що становить  57%  світової торгівлі соняшниковою олією.

Українська соняшникова олія експортується у  105 країн світу. На світових ринках основними споживачами її є країни Азії, ЄС, Близького Сходу, Африки та СНД. Значно зросли поставки ріпакової та соєвої олій.

Для олійно-жирової галузі характерне зростання обсягів переробки насіння олійних культур, посилення конкуренції (боротьба не тільки за сировину, але й за фінансові ресурси)

Галузь динамічно розвивається і є інвестиційно привабливою. Потужності по переробці олійних зростають і складають 17,0 млн. тонн., що дозволяє переробляти весь вирощений в Україні урожай.

Ця особливість галузі є результатом спільної наполегливої і системної роботи підприємств, що входять в асоціацію “Укроліяпром”, та її виконавчої дирекції, а також співпраці з Кабінетом Міністрів України, урядовими установами, авторитетними громадськими організаціями, комітетами, фракціями та окремими депутатами Верховної Ради України по вирішенню питань продовольчого законодавства, оподаткування, технічного та митно-тарифного регулювання.

Як підтверджує досвід, асоціація „Укроліяпром” є платформою для діалогу представників олійнодобувних і олійно-жирових підприємств з метою узгодження і формування спільних позицій, врахування інтересів всіх суб'єктів олійно-жирового ринку, консолідації зусиль для реалізації продукції.

Важливим аспектом цієї роботи є використання механізму виконавчої дирекції асоціації, яка за час свого існування довела свою ефективність і дієвість для безпосередньої комунікації на рівні влада-бізнес олійно-жирової галузі з метою вирішення проблемних питань. Зокрема, це стосується збереження експортних мит на насіння соняшнику, льону та рижію, недопущення заборони використання пальмової олії, дерегуляції у нормуванні ПЕР, а також відміни декларування відпускних цін підприємств на олію соняшникову.

В доповіді генерального директора асоціації було відмічено, що основними тенденціями та особливостями 2015/16 МР було наступне:

Ситуація, що складається на олійному ринку України у 2015/16 МР, практично є логічним продовженням ситуації 2014/15 МР, коли підприємства вимушені працювати в умовах світової фінансово-економічної кризи та вкрай напруженої політичної та економічної ситуації всередині країни.

1.  Найрентабельнійшою сільськогосподарською культурою у 2015 році залишився соняшник. При цьому, його рентабельність досягла найвищої за останні роки позначки у 80,3% (36,5% у 2014/15 МР).

2.  Нарощування виробництва соняшнику до 11,1 млн.тонн дає можливість збільшити виробництво олії соняшникової (з урахуванням олійниць)у 2015/16 МР до 4,4-4,5  млн.тонн.

  У 2015/16 МР  Україна залишиться світовим лідером як з виробництва олії соняшникової, так і її експорту (4,2 млн.тонн).

3. У 2015/16 МР Україна має унікальну можливість збільшити експорт до країн ЄС. За підсумками 9-ти місяців поточного маркетингового року питома вага експорту олії соняшникової до країн ЄС зросла до 30% проти 13-17% у минулі роки.

4. 2015/16 МР показує  залежність сировинних ринків України від коливань на валютному ринку. При цьому, це впливає не тільки на ціни, але й на темпи торгівлі олійною сировиною (стримування продаж соняшнику сільгосптоваровиробниками та посередниками через нестабільну ситуацію на олійному ринку).

5.Глобальне зниження  світових цін на олії, що спостерігається вже третій рік поспіль. При цьому, в Україні складається унікальна ситуація, коли експортні  ціни на олію соняшникову  падають , а закупівельні ціни на насіння соняшнику  на внутрішньому ринку залишаються на стабільно високому рівні – 400 дол.США/тонну. Це забезпечується за рахунок високої конкуренції переробних підприємств.

6. Обмеженість обігових коштів у підприємств, високі кредитні ставки.

7. Нарощування виробництва та експорту соєвої та ріпакової олій.

8. Однією із основних особливостей, з якою зіткнулась олійно-жирова галузь України у поточному маркетинговому році, є:

•   фактичне виробництво олії соняшникової нерафінованої значно перевищує статистичні дані ( від + 20%), що підтверджується значними обсягами експорту даної продукції при повному задоволенні потреб внутрішнього ринку, а також значних перехідних залишках олії соняшникової на підприємствах-виробниках;

•   значні розбіжності між розрахунковими та задекларованими перехідними залишками насіння соняшнику.

Особливостями 2016/17 МР за висновками експертів характерним буде суттєве зростання переробки соняшнику та продовження скорочення переробки ріпаку.

Основним фактором впливу на формування валового збору олійних у світі стануть погодні умови, зокрема, Ла-Нинья (можлива нестача опадів), що матиме негативний вплив на формування урожаю олійних в США та Південній Америці.

Основне зростання виробництва соняшнику до рекордної позначки у 12-13 млн.тонн передбачається в Україні за рахунок значного розширення площ посіву до 6,0 млн.га (за рахунок скорочення площ під озимими та соєю).

Продовження скорочення виробництва в Україні ріпаку за рахунок скорочення виробництва озимого ріпаку та відсутність посівів ярого ріпаку.

Подальше нарощування експорту олії соняшникової  до країн ЄС.

1070716.JPG 070716.JPG

08 липня 2016 року

Новини