ТК-86 „Олії рослинні та продукти їх переробки” розробив остаточну редакцію проекту ДСТУ „Жири кондитерські, кулінарні, хлібопекарські та для молочної промисловості” і надіслав для погодження технічним комітетам по стандартизації суміжних галузей харчової промисловості – потенційних споживачів модифікованих рослинних жирів.

Асоціація „Укроліяпром”, для зняття питання нормування в модифікованих рослинних жирах вмісту транс-ізомерів, надіслалаТК-152 „Продукція кондитерська та харчоконцентратна” лист роз'яснення від 20.03.14 № 15-07/75, у якому зазначила, що нормування можливе тільки у випадку, коли це науково доказано, а на сьогодні вміст транс-ізомерів регламентується тільки на підставі декларації.

20.03.14 відбулося розширене засідання ТК-152 „Продукція кондитерська та харчоконцентратна”, на якому було розглянуто остаточну редакцію вищезазначеного проекту ДСТУ і прийняті наступні зауваження та пропозиції:

Внести в проект ДСТУ «Жири кондитерські, кулінарні, хлібопекарські та для молочної промисловості» наступні зміни та поправки:

1. Розділ 5 таблиця 3 внести зміни:

- масова частка жиру, % не менше ніж 99,8;

- масова частка вологи та летких речовин, % не більше ніж 0,2;

- масова   частка  твердих  триацилгліцеринів  за  температури   20°С% виключити;

-  твердість згідно з Камінським за температури 15°С, г/см-виключити;

-  Примітка 3 Допустиме збільшення кислотного числа жиру до 0,6 мг КОН/г;

Примітка 3 Допустиме збільшення кислотного числа жиру до 0,6 мг КОН/г;

2. Пункт 5.2.3 Виключити вираз «за необхідності, якщо це обумовлено договором або контрактом»;

3. Пункт 5.8.2 маркування виконати відповідно до Технічного регламент щодо маркування харчової продукції;

4. Ввести в розділ 5 таблицю мікробіологічних показників.

5. Пункт 12.7 показник «масова частка транс-ізомерів для жирів кондитерських, хлібопекарських, кулінарних визначати в кожній партії»

6. Специфікація на жири повинна в обов'язковому порядку містити дані по вмісту твердих тригліцеридів при температурах: 20°С; 25°С; 30°С; 35°С; 40°С, отриманих за відповідною методикою NMR.

7. Специфікація на жири повинна в обов'язковому порядку містити дані по вмісту транс-ізомерів (без нормування даного показника).

8. Додати зразок специфікації в додатку ДСТУ. Проголосовано одноголосно.

 

 

14 квітня 2014 року

Новини