Logo.jpg

Наближення законодавства України в АПК до законодавства ЄС.

Внести зміни до Закону України «Про карантин рослин» щодо скорочення терміну видачі карантинного сертифікату до 24 годин після завершення завантаження транспортного засобу.

Прискорити гармонізацію карантинних та фітосанітарних вимог до міжнародних вимог з метою усунення технічних бар'єрів в торгівлі та забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної продукції.

Дерегуляція в АПК.

1.Скасувати декларування оптово-відпускних цін на соціально значущу продукцію шляхом скасування дії постанов Кабінету Міністрів України:

·              від 25.12.96 № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів);

·              від 17.10.07 № 1222 «Про затвердження порядку декларування зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари».

2.Внести зміни до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України" та вилучити з переліку об'єктів державного цінового регулювання  олію соняшникову, яка поставляється, головним чином, на експорт, і  на яку жодного разу Кабінетом Міністрів України  не встановлювались інтервенційні ціни.

Замість декларування відпускних цін підприємств, зокрема, на олію соняшникову, доцільно було б запровадити адресні дотації для соціально незахищених верств населення.

Фактори виробництва в АПК.

Передбачити сприятливі умови для виробників щодо закупівлі по імпорту котлів, які дають можливість спалювати соняшникове лушпиння та електрофільтрів до них. Впровадження зазначеного обладнання дозволить досягти вимог перспективних технологічних нормативів допустимих викидів суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом, які   затверджені наказом  Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 13 жовтня 2009 року № 540.

Управління виробництвом і ринком в АПК.

Запровадити вивізні(експортні) мита на насіння ріпаку та сої, що забезпечить максимальну переробку даної сільськогосподарської сировини на вітчизняних підприємствах, дозволить перейти від експорту сировини до експорту продукції з високою доданою вартістю (олії ріпакова та соєва, які користуються попитом на світовому ринку, особливо в країнах ЄС), збільшити виробництво шроту для забезпечення потреб вітчизняних галузей птахівництва та тваринництва. Крім того, в Україні буде створено додаткові робочі місця, а також зростуть надходження до державного бюджету.

Управління ресурсами в сільському господарстві.

1.Передбачити гармонізацію Директиви Європейського Парламенту та Ради 2008/98/ЄС від 19 листопада 2008 року про відходи.

При гармонізації вищезазначеної Директиви 2008/98/ЄС законодавство України у сфері поводження з відходами потребує суттєвої модифікації.

Потребують закріплення в законодавстві про відходи та інших нормативно-правових актах України положення про:

·     побічні продукти та критерії їх визначення;

·     критерії визначення завершення статусу відходів (коли відходи перестають бути відходами);

·     запобігання утворенню відходів (у тому числі, про зменшення вмісту шкідливих речовин у відходах та введення розширеної відповідальності виробника);

·     плани управління відходами та програми запобігання утворенню відходів.

Слід також узгодити питання класифікації відходів, перелік та критерії визначення небезпечних відходів.

Гармонізація даного законодавства виключить можливість цінних побічних продуктів, які утворюються в процесі виробництва і використовуються як вторинна сировина для виробництва іншої готової продукції, мають стандартизовані вимоги до безпечності та якості, зазначені в державних стандартах ,  відносити їх до відходів.

2.Прискорити прийняття підзаконних та нормативно-правових актів, необхідних  для створення сприятливих умов в Україні для реалізації Закону України «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини».

Відсутність таких підзаконних актів стримує виробництво в Україні органічної продукції.

Для підприємств, які виробляють органічну продукцію в даний час, відсутність нормативно-правових актів, передбачених в Прикінцевих положеннях  вищезазначеного Закону, створює додаткові складнощі як організаційного, так і фінансового характеру.

 

 

23 квітня 2015 року.

Новини