Умови вступу до асоціації

Для розгляду питання вступу до асоціації «Укроліяпром» претендент повинен надати виконавчій дирекції копію статуту та письмову заяву, складену в довільній формі.

У заяві бажано вказати статистичні показники діяльності підприємства, які не є комерційною таємницею.

Питання про вступ включається до порядку денного чергових Загальних зборів членів асоціації.
Загальними зборами визначаються обсяги вступного (разового) та фіксованого річного членського внесків.

При позитивному рішенні Загальних зборів між асоціацією (виконавчою дирекцією) та підприємством — членом асоціації підписується договір про взаємовідносини, в якому викладені умови участі сторін у спільній діяльності, їх обов’язки та права, а також порядок сплати членських внесків.

Копія статуту асоціації «Укроліяпром» та форма договору про взаємовідносини надаються претенденту на вступ до асоціації після отримання виконавчою дирекцією заяви та копії статуту підприємства.