Нормативно-технічна документація, розроблена асоціацією

 1. Збірник рецептур саломасів, маргаринів та жирів кондитерських, хлібопекарських і кулінарних, які виробляються за вимогами ГОСТ 240–85 та ГОСТ 28414–89 і Технічними умовами на саломаси та переетерифікований жир (2003 рік).

 2. Методичні рекомендації з визначення виробничих потужностей олійно-жирових виробництв (2003 рік).

 3. Інструкція по нормуванню витрат прекурсорів для виробництва олійно-жирової продукції та для лабораторних потреб на олійно-жирових підприємствах (2003 рік).

 4. Методичні вказівки «Порядок і метод визначення маси нетто олії рослинної фасованої, маргаринової продукції та майонезів».

 5. Технічні вимоги до показників якості пальмової олії та її фракцій для виробництва саломасів, маргаринової продукції, жирів кондитерських і кулінарних та рекомендації до ведення процесів гідрогенізацію та пере етерифікацію (2003 рік).

 6. Технічні умови на виробництво сумішей рослинних олій.

 7. Методичні вказівки про порядок розробки, узгодження та затвердження технічних описів на олійно-жирову продукцію (2001 рік).

 8. Інструкція про порядок обліку, зберігання та використання побічних продуктів та відходів в олійно-жировій галузі (2001 рік).

 9. Інструкція по санітарно-мікробіологічному контролю маргарину та майонезу (2002 рік).

 10. Санітарні правила для олійноекстракційних підприємств та підприємств маргаринової промисловості (2001 рік).

 11. Санітарні правила для виробництва мила та маргарину (2002 рік).

 12. Інструкція по санітарно-бактеріологічному контролю маргарину і майонезу (2002 рік).

 13. Інструкція про порядок і метод визначення маси майонезу в пакувальній одиниці (2003 рік).

 14. Інструкція про порядок і метод визначення маси маргаринової продукції в пакувальній одиниці (2003 рік).

 15. Інструкція про порядок і метод визначення маси олії в пакувальній одиниці (2003 рік).

 16. Технічні вимоги до властивостей яєчних порошків як емульгуючої добавки при виробництві майонезі (2003 рік).

 17. Рекомендації по застосуванню парозапірних пристроїв для технологічних апаратів з різними параметрами робочої пари з метою зменшення витрат палива на виробництво теплової енергії (2004 рік).

 18. Технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря із котелень, що працюють на лушпинні соняшнику (2009 рік).

 19. Зміни до Порядку ведення обліку сировини, матеріалів та готової продукції на підприємствах олійно-жирової галузі (2012 рік).

 20. Методичні вказівки з розробки, погодження, затвердження норм нормативів водоспоживання в олійно-жировій галузі (2001 рік) та Галузева методика з розрахунку норм і нормативів водокористування та водовідведення (2010 рік).

 21. Відомчі будівельні норми «Перелік приміщень і будівель підприємств олійно-жирової промисловості з визначенням їх категорій і класів вибухопожежонебезпечних зон» (2004 рік) та зміни до них (2012 рік).

 22. Методика з нормування витрат теплової, електричної енергії і палива при виробництві продукції підприємствами олійно-жирової галузі (2013 рік).

 23. Започатковано видання галузевого науково-технічного журналу «Олійно-жировий комплекс» (2003 рік).