20 років з дати створення асоціації «Укроліяпром»!

28 червня 2018

28 червня 2018 року виповнюється 20 років з дати створення асоціації «Укроліяпром» — 28 червня 1998 року, що було викликано необхідністю мати об’єднуючий орган, який міг би вирішувати галузеві проблеми, гідно представляти олійно-жирову галузь та захищати її інтереси на усіх рівнях законодавчої та виконавчої влади. Минуло 20 років. Пройшов ряд економічних криз, змінилось декілька президентів, але асоціації, яка об’єднала найбільших виробників, вдалось пройти цей складний шлях і вивести олійно-жирову галузь України на лідируючі позиції не тільки в АПК України, але і на світовому ринку.

В даний час асоціація «Укроліяпром» — це платформа для діалогу представників олійнодобувних і олійно-жирових підприємств з метою узгодження і формування спільних позицій, врахування інтересів всіх суб’єктів олійно-жирового ринку, консолідації зусиль для реалізації продукції.

Як підтверджує практика, це дозволило не лише зберегти олійно-жирову галузь як єдине ціле, але й сприяло її ефективному розвитку.

Завдяки співпраці учасників асоціації «Укроліяпром» та виконавчої дирекції асоціації «Укроліяпром» наша організація стала впливовою силою і має можливість лобіювати інтереси олійно-жирових підприємств.

За 20 років існування, при підтримці і безпосередній участі учасників асоціації та завдячуючи зусиллям виконавчої дирекції та її активній співпраці з Кабінетом Міністрів України, урядовими установами, авторитетними громадськими організаціями, комітетами, фракціями та окремими депутатами Верховної Ради України, вирішено, зокрема, ряд проблемних питань з метою сприяння ефективній роботі підприємств-учасників асоціації «Укроліяпром»:

 1. Збережено дію Закону України «Про ставки вивізного(експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур», зокрема, на насіння соняшнику.

 2. Відстояно позицію при укладанні Угоди про вільну торгівлю між Україною та ЄС щодо недопущення повного скасування дії вивізного(експортного) мита на насіння соняшнику.

 3. Вирішені питання митно-тарифного регулювання при вступі України до СОТ, укладанні Угод про вільну торгівлю та при підписанні Угоди про асоціацію з країнами ЄС.

 4. Відмінено адміністративне регулювання олійного ринку, зокрема, запровадження квотування та ліцензування експорту соняшникової олії.

 5. Скасовано декларування оптово-відпускних цін на олію соняшникову.

 6. Звільнено шрот/макуху від отримання дозволу в Міністерстві екології та природних ресурсів України на транскордонне перевезення.

 7. Скасовано реєстрацію зовнішньоекономічних контрактів щодо експорту олії соняшникової на Аграрній біржі.

 8. Збережено дію ДСТУ 4694:2006 «Соняшник. Олійна сировина. Технічні умови».

 9. Розроблено та введено в дію понад 300 нормативно технічних документів, гармонізованих з міжнародними вимогами.

 10. Відновлено експорт соняшникової олії до країн Євросоюзу, який був призупинений через забруднення продукції мінеральними оливами.

 11. Запровадження видачі Сертифікату здоров’я на соняшникову олію на експорт на вимогу країн ЄС та інших країн імпортерів.

 12. Прийняття участі як на міжнародному рівні, так і вітчизняному при вирішенні питань щодо Правил визначення країни походження товарів.

 13. Налагоджено торговельні відносини з КНР щодо торгівлі українською соняшниковою олією, продовжується відповідна робота щодо поставки соняшникового шроту на ринок КНР.

 14. Вжитті заходи щодо упередження фальсифікації олії соняшникової курячим жиром.

 15. Узгодження щорічно в Мінагрополітики України норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів для підприємств олійно-жирової галузі.

 16. Сприяння та надання методичної допомоги при впровадженні на підприємствах схем когенерації для спільного виробництва теплової та електричної енергії з використанням для спалювання в якості палива соняшникового лушпиння.

 17. Надання методичної та практичної допомоги учасникам асоціації:

  • по забезпеченню відповідності олійно-жирової продукції показникам безпечності та якості вимогам діючої нормативно-технічної документації та вимогам контрактів;

  • по впровадженню НАССР на олійно-жирових підприємствах;

  • по освоєнню сучасних технологій по виробництву модифікованих жирів з метою розширення їх асортименту, в тому числі своєчасне забезпечення нормативно-технічною документацією ДСТУ, ТУ, ТВ, а також на кожний конкретний вид модифікованого жиру ТІ, ТО, РЦ та їх затвердження на засіданнях Центральної дегустаційної комісії олійно-жирової галузі в установленому порядку;

  • при розробці технологічних інструкцій, рецептур, технічних описів на конкретні найменування майонезів, маргаринової продукції та їх затвердження на засіданнях Центральної дегустаційної комісії олійно-жирової галузі в установленому порядку;

  • забезпечення розробки методичних рекомендацій по визначенню термінів придатності та маси нетто олійно-жирової продукції;

  • розробка та затвердження в установленому порядку Положення «Порядок проведення засідань дегустаційних комісій з оцінки якості та постановки на виробництво олійно-жирової продукції», а також форми дегустаційних листків «Бальна оцінка органолептичних показників якості по видах олійно-жирової продукції».

 18. Забезпечення розробки та затвердження у МОЗ України санітарно-гігієнічних правил при виробництві рослинних олій, маргаринової продукції та майонезів.

 19. Проводиться активна робота щодо недопущення запровадження заборони по використанню пальмової олії у харчовій промисловості, по перенесенню терміну впровадження прогресивних нормативів викидів у навколишнє середовище при спалюванні соняшникового лушпиння та дерегуляції у сфері нормування питомих витрат ПЕР.

 20. Відміна заходів по обмеженню споживання електроенергії та обмежень електричної потужності в разі застосування віялових відключень олійно-жирових підприємств.

 21. Організація і проведення навчальних курсів і тематичних семінарів по підготовці та перепідготовці фахівців олійно-жирових підприємств та підвищенню їх кваліфікації.

Асоціація «Укроліяпром» продовжує активну роботу по лобіюванню інтересів олійно-жирових підприємств, беручи участь у доопрацюванні законопроектів та перегляду регуляторних актів, які мають відношення до олійно-жирового комплексу, що створює належні умови для ефективного розвитку олійно-жирової галузі.

Від імені виконавчої дирекція асоціації «Укроліяпром» щиро вітаю учасників асоціації і особливо її засновників із значною подією — 20-річчям від дня заснування і висловлюю вдячність за вклад в розвиток олійно-жирового комплексу, високий професіоналізм та постійний пошук нового, прогресивного.

Сердечно бажаю високих досягнень у бізнесі, успішного виконання планів і задумів, а членам колективів підприємств міцного здоров’я, наснаги, щедрої долі, їх сім’ям — щастя і добробуту.

Щиро зичу успіхів та удачі, миру і добра. Нехай Ваші трудові здобутки примножують добробут України.

З глибокою повагою
Генеральний директор
асоціації «Укроліяпром»
С. П. Капшук

Досягнення олійно-жирової галузі України за 20 років існування


Асоціація «Укроліяпром» розпочала свою діяльність у період, який був кризовим для олійно-жирової промисловості України через масове неконтрольоване вивезення насіння соняшнику за кордон.

Олійно-жировий комплекс України — яскравий приклад переваг переходу економіки від сировинного типу, коли країна перетворюється на сировинний придаток для економіки розвинених країн, до створення конкурентного продукту з високою доданою вартістю всередині країни.

На прикладі олійно-жирового комплексу України ми бачимо як створення умов для максимальної переробки насіння соняшнику на вітчизняних потужностях шляхом запровадження у 1999 році експортного мита на насіння соняшнику забезпечило не тільки його відродження, але й перетворення в потужний сектор аграрного виробництва, де встановлено баланс економічних інтересів держави, сільськогосподарської та переробної сфер виробництва і внутрішнього споживача.

Виробництво соняшнику зросло з 2,2 млн. тонн до 13,6 млн. тонн або у 6 разів. За попередніми оцінками, валовий збір соняшнику урожаю 2018 року очікується на рівні 14–14,5 млн. тонн, а за оцінками USDA — 15,5 млн. тонн.


Побудовано 60 нових підприємств та реконструйовано та модернізовано всі існуючі підприємства.

Створено 100 тисяч робочих місць.

Загальний обсяг інвестицій, вкладених в розвиток галузі, перевищує 3 млрд. дол. США.

Розвивається інфраструктура в портах: в 6 портах побудовано 16 терміналів (90 % олії експортується морем).Потужності з переробки олійної сировини в Україні збільшилися з 2,5 млн. тонн в 1998 році до 22 млн. тонн на початку 2018 року або у 8,8 разів.

Створені в Україні потужності з переробки олійних культур дозволяють переробляти весь вирощений урожай (соя, ріпак, соняшник). Потужності з переробки сої досягли 5,44 млн. тонн на рік, ріпаку — понад 2 млн. тонн на рік. Проте, через масовий експорт сої та ріпаку, вони завантажені лише на 16 % і це при тому, що вироблена в Україні олія (соєва та ріпакова), а також шрот користуються попитом на світовому ринку, особливо в країнах ЄС. Наші виробники і експортери олії та шроту можуть задовольнити усі замовлення на свою продукцію як на внутрішньому, так і зовнішньому ринках.


Виробництво олії соняшникової зросло у 13,3 раза, експорт — у 28,4 раза.


Олія експортується у 124 країни світу.


Головна умова подальшого стабільного розвитку олійно-жирового комплексу України — збереження експортного мита на насіння соняшнику та льону, а також створення умов для максимальної переробки насіння ріпаку та сої на вітчизняних підприємства

Поглиблення усередині країни переробки сої та ріпаку дозволить залучити близько 1 млрд. дол. США інвестицій та створити додатково 1500 робочих місць.В обсягах експорту продукції АПК олійно-жирова продукція займає 30 %, в обсягах експорту харчової продукції — 70 %.


Україна залишається світовим лідером з виробництва та експорту олії соняшникової.