Інформаційне повідомлення

4 квітня 2016

Виконавча дирекція асоціації «Укроліяпром» повідомляє, що Держпродспоживслужба України офіційно розпочала свою роботу і приступила до виконання функцій, покладених на неї урядовою постановою № 667 від 2 вересня 2015 року «Про затвердження Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів». Старт роботі Держпродспоживслужби дає розпорядження «Питання Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів», яке Кабінет Міністрів прийняв 6 квітня 2016 року.

Держпродспоживслужба України розпочала державну реєстрацію потужностей та вдосконалила процедуру затвердження потужностей для експорту у відповідності до вимог затверджених наказів Міністерством аграрної політики та продовольства України, які уже зареєстровані у Міністерстві юстиції та найближчим часом будуть опубліковані.

Накази Мінагрополітики України розроблені на виконання Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів».

Так, відповідно до наказу Мінагрополітики від 10 лютого 2016 р. № 38 «Про затвердження Порядку затвердження експортних потужностей, внесення та виключення їх з реєстру затверджених експортних потужностей» (реєстрація у Мін’юсту від 12 березня 2016 року, № 381/28511) визначено порядок затвердження експортних потужностей відповідно до статей 26 та 27 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» та відповідно до статті 4 Регламенту (ЄС) № 853/2004 та статті 12 Регламенту (ЄС) № 854/2004. Це забезпечить можливість експорту харчових продуктів до країн, які вимагають наявності такого затвердження компетентним органом країни походження харчових продуктів. Також норми наказу дозволяють вести облік затверджених експортних потужностей та забезпечувати державний контролю за діяльністю відповідних операторів ринку, які планують та/або здійснюють експорт харчових продуктів.

Відповідно до наказу Мінагрополітики від 10 лютого 2016 р. № 39 «Про затвердження Порядку проведення державної реєстрації потужностей, ведення державного реєстру потужностей операторів ринку та надання інформації з нього заінтересованим суб’єктам» (реєстрація Мін’юсту від 12 березня 2016 року, № 382/28512), оператори ринку, які провадять діяльність, що не вимагає отримання експлуатаційного дозволу, повинні зареєструвати потужності, які використовуються на будь-якій стадії виробництва та/або обігу харчових продуктів. Цим наказом також затверджується форма заяви, процедура проведення державної реєстрації потужностей, ведення реєстрів та надання заінтересованим суб’єктам інформації з реєстрів. Реалізація норм наказу № 39 забезпечить облік потужностей та відповідно, можливість здійснення державного контролю за діяльністю відповідних операторів ринку, які провадять діяльність, що не вимагає отримання експлуатаційного дозволу.

Ще один наказ Мінагрополітики від 10 лютого 2016 р. № 40 «Про затвердження Порядку ведення реєстру операторів ринку та потужностей, на які видано експлуатаційний дозвіл» зареєстрований в Мін’юсті 12 березня 2016 року за № 383/28513. Він дозволяє забезпечити облік операторів ринку та потужностей, на які видано експлуатаційний дозвіл, та забезпечує функціонування системи державного контролю за діяльністю відповідних операторів ринку харчових продуктів. Реалізація норм наказу № 40 дозволить підвищити рівень безпечності харчових продуктів, які розміщені на ринку, знизити ризик придбання харчових продуктів, показники яких не відповідають вимогам безпечності, створити умови для чесної підприємницької діяльності та справедливої конкуренції між операторами ринку.

Реалізація норм наказів Мінагрополітики дозволяє будь-якій зацікавленій особі на сайті регулятора (Держветфітослужби, а потім Держпродспоживслужби) отримати необхідну інформацію про затверджену експортну потужність та відповідного оператора ринку, зареєстровані потужності та відповідних операторів ринку.

Очікується, що зазначені накази Мінагрополітики будуть опубліковані 26 квітня 2016 року в Офіційному віснику України (№ 26). Після офіційного опублікування накази наберуть чинності.

Відповідно до вимог Закону України від 22.07.2014 № 1602-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів», який набув чинності 20.09.2015, у статті 23 зазначено, що експлуатаційний дозвіл отримують оператори ринку, що проводять діяльність, пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження.

У статті 25, пункт 1 зазначено, що оператори ринку, які проводять діяльність, що не вимагає отримання експлуатаційного дозволу зобов’язані зареєструвати потужності, які використовуються на будь-якій стадії виробництва та/або обігу харчових продуктів.

У статті 25, пункт 2 зазначено, що державна реєстрація потужностей здійснюється компетентним органом і потужностям присвоюється особистий номер, а також зазначено порядок здійснення цієї реєстрації.

У статті 26 зазначено, що компетентний орган затверджує експортні потужності із зазначенням харчових продуктів, дозволених на експорт, а також порядок їх затвердження.

За новими правилами експлуатаційний дозвіл вимагається від операторів ринку, що провадять діяльність, пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження.

Зазначений обов’язок не поширюється на потужності, які здійснюють виробництво харчових продуктів, інгредієнтами яких є виключно продукти рослинного походження та/або перероблені продукти тваринного походження.

Оператори ринку, які провадять діяльність, що не вимагає отримання експлуатаційного дозволу, зобов’язані зареєструвати потужності, яким присвоюється особистий реєстраційний номер у компетентному органі, а також зареєструвати експортні потужності із зазначенням харчових продуктів, дозволених на експорт та країн призначення.