Про чергові загальні збори учасників асоціації «Укроліяпром»

24 вересня 2015

23 вересня 2015 року відбулись чергові Загальні збори учасників асоціації «Укроліяпром».

У доповіді генерального директора асоціації «Укроліяпром» Капшука С. П. «Про попередні показники роботи олійно-жирових підприємства за 2014/15 МР та прогноз на 2015/16 МР» було відмічено, що:

 1. Робота вітчизняних підприємств, зокрема, олійно-жирової галузі, проходить в умовах світової фінансово-економічної кризи та вкрай нестабільної політичної та економічної ситуації в Україні. Внаслідок цього не всі підприємства у Донецькій та Луганській областях мали можливість працювати у 2014/15 МР.

 2. За підсумками 2014/15 МР Україна в черговий раз стала лідером на світовому ринку як по виробництву олії соняшникової — 4,26 млн. тонн (з урахуванням олійниць), так і по її експорту — 3,86 млн. тонн.

  В обсягах світового експорту олії соняшникової питома вага України складає 53,2 %.  Українська олія соняшникова експортувалась у 2014/15 МР майже до 100 країн світу.

  Найбільшими імпортерами української олії є Індія, Китай, країни ЄС та Близького Сходу.

  Головна особливість українського олійного ринку — інвестиційна привабливість, потужний експортний потенціал олії соняшникової при одночасному повному забезпеченні потреб внутрішнього ринку.

 3. Падіння цін на олії та олійні на початку маркетингового року, що відповідало світовим тенденціям. Різке зростання цін на насіння соняшнику на внутрішньому ринку, починаючи з листопада 2014 року, що пояснюється, головним чином, різким падінням курсу гривні до долара США.

 4. У 2014/15 МР в Україні склалася унікальна ситуація, коли при різкому зростанні цін на соняшник (з 3,5 тис. грн./тонну до 10,0–11,0 тис. грн./тонну) експортні ціни на олію та шрот знижувалися.

 5. Концентрація обсягів експорту олії соняшникової. У 2014/15 МР олія соняшникова експортується майже до 100 країн світу. При цьому, 92 % від її обсягів експортується до 12 країн світу. Основними країнами-імпортерами стали: Індія (43,7 %) та Китай (13,6 %).

2015/16 МР буде непростим для олійного ринку. Після багатьох років активного попиту олійний ринок вступає в період переваги пропозиції та глобального зниження цін

В Україні передбачається:


Галузь залишається інвестиційно привабливою. Потужності по переробці олійних зростають і складуть на кінець 2015 року 16 млн. тонн., що дозволяє переробляти весь вирощений в Україні урожай.

Ця особливість галузі є результатом спільної наполегливої і системної роботи підприємств, що входять в асоціацію «Укроліяпром», та її виконавчої дирекції по вирішенню питань продовольчого законодавства, оподаткування, технічного та митно-тарифного регулювання.

Важливим аспектом цієї роботи є використання механізму виконавчої дирекції асоціації, яка за час свого існування довела свою ефективність і дієвість для безпосередньої комунікації на рівні влада-бізнес олійно-жирової галузі з метою вирішення проблемних питань.

Учасниками зборів було прийнято ряд рішень щодо необхідності виконання робіт по вирішенню проблемних питань в олійно-жировій галузі.