Про підвищення кваліфікації спеціалістів технологічних служб і виробничих випробувальних лабораторій

18 травня 2016

Асоціація «Укроліяпром» повідомляє, що в період з 04.07.16 по 09.07.16 (шестиденна робоча неділя) в Державному закладі освіти «Одеський інститут післядипломної освіти національного університету харчових технологій» відбудеться підвищення кваліфікації для спеціалістів технологічних служб і виробничих випробувальних лабораторій.

Для учасників асоціації підвищення кваліфікації здійснюватиметься за кошти державного бюджету (для не учасників асоціації «Укроліяпром», вартість навчання одного фахівця складає 1200 грн.).

Тема підвищення кваліфікації: «Інноваційні технології та сучасні інструментальні методи дослідження олійно-жирової продукції як інструмент імплементації законодавства України щодо забезпечення безпечності та якості харчових продуктів».

Мета навчання: Оновлення і розширення знань у сфері підтвердження безпечності та якості олійно-жирової продукції.

Навчально-тематичний план підвищення кваліфікації (додається), розроблений спільно з асоціацією «Укроліяпром» та УкрНДІОЖ НААН та погоджений Міносвіти України.

Програма навчання складена з урахуванням необхідності ознайомлення фахівців галузі з новим законодавством України шодо забезпечення безпечності та якості харчових продуктів, а також сучасними інструментальними методами її дослідження та новими технологічними інноваційними розробками стосовно виробництва олійно-жирової продукції.

З докладами перед слухачами виступатимуть провідні вчені.

Після закінчення навчання слухачі отримують свідоцтва про підвищення кваліфікації державного зразка. Вартість бланків свідоцтв для слухачів з безкоштовним навчанням повинно оплатити підприємство, що направило слухачів на навчання. Вартість бланку свідоцтва про підвищення кваліфікації складає 39 грн. 90 коп. з урахуванням ПДВ. Оплата здійснюватиметься перерахунком коштів на розрахунковий рахунок інституту за реквізитами:

Отримувач: ДЗО «ОІПДО НУХТ»
р/р 31250278105697
за навчання чи за свідоцтва (конкретизувати)
код
ЄДРПОУ 00374350
МФО 820172, ДКСУ в м. Київ

У разі необхідності інститут має можливість надавати послуги з проживання в гуртожитку. Оплата відбувається перерахунком коштів на розрахунковий рахунок інституту за реквізитами.

Отримувач: ДЗО «ОІПДО НУХТ»
р/р 31257278205697,
за проживання
Код
ЄДРПОУ 00374350
МФО 820172, ДКСУ в м. Київ

Враховуючи важливість та необхідність прийняття участі спеціалістів підприємств у підвищенні кваліфікації, прошу керівників підприємств знайти фінансову можливість та направити їх для участі у навчанні.

Про прийняте рішення прошу повідомити по електронній пошті асоціацію «Укрліяпром» та «Одеський інститут післядипломної освіти національного університету харчових технологій» oipdo@eurocom.od.ua до 27.06.16.

Контактна особа з питань навчання — завідуюча кафедрою харчових технологій, інженерії та агрономії, к. т. н. Стоянова Л. О. (тел.: 048-733-53-69; тел./моб. 066-851-55-94 / 067-921-95-20).

З організаційних питань, питань проживання, прошу звертатися до контактної особи — Максименко Олени Володимирівни (тел.: 048-732-49-02 або 048-732-41-57; тел./моб. 096-793-17-71)

з/п

Назви тем

Разом годин

Кількість годин

Розподіл годин по видах занять

Лекції

Практичні заняття

Лабораторні заняття

Семінарські заняття

Тематичні дискусії, науково-практичні конференції

Виїзні заняття

Контроль

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Чинне законодавство у сфері функціонування харчових підприємств: «Закон про стандартизацію», «Закон про метрологію та метрологічну діяльність», «Про технічні регламенти та ОВ», «Про основні принципи забезпечення безпечності харчових продуктів».

Стоянова Л. О. — зав. кафедри харчових технологій ОІПДО, к. т. н.

6

4

— 

— 

2

— 

— 

2.

Статус виробничих випробувальних лабораторій у перехідний період впровадження нових законів.

Стоянова Л. О. — зав. кафедри харчових технологій ОІПДО, к. т. н

2

1

1

3.

Сучасні лабораторні комплекси для дослідження олійно-жирової продукції.

Машовець М. Д. — регіональний директор фірми «Люмекс»

2

2

4.

Біологічно-активні речовини харчових жирів і олій та їх практичне використання з побічних продуктів рафінації олій.

Левицький А. П. — заст. директора інституту, д. б. н., проф., член-кор. УААН

2

2

5.

Фізіологічні норми споживання жирів і олій в залежності від їх жирнокислотного складу. Актуальність організації виробництва високо олеїнових олій.

Левицький А. П… — заст. директора інституту, д. б. н., проф., член-кор. УААН

2

2

6.

Сучасні інструментальні методи дослідження жирнокислотного складу ліпідів різних груп (хроматоспектрометрія).

Ходаков І. В. — ст. н. с.

3

1

2

7.

Перекисне окислення жирів та олій. Використання антиоксидантів для захисту жирів і олій від окислювального псування.

Макаренко О. А. — д. б. н., завідувач біохімічної лабораторії

2

2

— 

— 

— 

— 

— 

8.

Методи дослідження перекисного окислення жирів та олій.

Макаренко О. А. .- д. б. н., завідувач біохімічної лабораторії

3

1

2

— 

— 

— 

— 

9.

Використання нативних біофлавоноїдних антиоксидантів для подовження терміну зберігання жировмісних продуктів. Природні джерела таких антиоксидантів.

Ходаков І. В. .- ст. н. с.

2

2

— 

— 

— 

— 

10.

Методи дослідження антиокислювальної активності антиоксидантів (спектрофотометрія).

Макаренко О. А. .- д. б. н., завідувач біохімічної лабораторії

3

1

2

— 

— 

— 

— 

11.

Інноваційна розробка УкрНДІОЖ НААН: «Процес отримання фенольних сполук з продуктів переробки соняшника».

Лабейко М. А., мол. н. с. УкрНДІОЖ

1

1

— 

— 

— 

— 

12.

Методи визначення вмісту біофлавоноїдних антиоксидантів (поліфенолів)

(ВЕРХ) Ходаков І. В.. — ст. н. с.

3

1

2

13.

Інноваційна розробка УкрНДІОЖ: «Кореляція між фізичними показниками жирів, визначених традиційними методами і диференційною сканіруючою калориметрією».

Мазаєва В. С. — мол. н. с. УкрНДІОЖ

1

1

14.

Інноваційна розробка УкрНДІОЖ: «Використання в олійно-жировій галузі України процесу переетерифікації жирів».

Демідов І. М. — УкрНДІ ОЖ., д. т. н., проф.

1

1

15.

Інноваційна розробка УкрНДІОЖ: «Прискорений режим визначення терміну Зберігання (придатності) жирів з використанням системи „Оксітест“.

Демідов І. М. .-УкрНДІ ОЖ., д. т. н., проф.

1

1

16.

Нові законодавчі документи щодо регламентації вмісту хімічних забруднювачів та мікробіологічних показників у олійно-жирових продуктах.

Іващенко К. Ю. — в. о. директора ОІПДО, к. т. н.

2

2

17.

Нові міжнародні стандарти серії ISO 22002 щодо забезпечення програм-передумов для функціонування систем менеджменту безпечності харчових продуктів.

Стоянова Л. О. — зав. кафедри харчових технологій ОІПДО, к. т. н.

4

2

2

18.

Порядок міжнародної сертифікації систем менеджменту безпечності харчових продуктів за стандартом FSSC 22000

Стоянова Л. О. — зав. кафедри харчових технологій ОІПДО, к. т. н.

4

2

2

19.

Історія та сучасність Одеси.

Стоянова Л. О. — зав. кафедри харчових технологій ОІПДО, к. т. н.

2

2


Залік

2

2


Разом

48

29

4

8

— 

5

— 

2

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри харчових технологій та інженерії Протокол № _5 ___ від «6» травня 2016 року.