Щодо обмеження транс-ізомерів

15 травня 2017

Асоціація «Укроліяпром» ознайомилася з проектом змін до Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» (щодо обмеження вмісту трансізомерів у харчових продуктах) і повідомляє наступне.

У асоціації «Укроліяпром», підприємств-виробників модифікованих жирів у зв’язку з поданим проектом закону виникло багато запитань, а саме:

 1. В редакції проекту змін до Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» (щодо обмеження вмісту транс-жирних кислот у харчових продуктах) обмежується споживання транс-ізомерів, але не зазначено яких: всіх чи промислових? В пояснювальній записці зазначаються промислові.

 2. Не існує методик визначення окремо природних та промислових транс-ізомерів, то як планується їх розрізняти?

 3. У частині 1, в статті 1, у новому пункті до пункту 86 проекту Закону України у визначенні транс-ізомерів необхідно виправити і зазначити подвійний зв’язок між вуглецевими атомами.

 4. Комісія Кодекс Аліментаріус (а також країни: Німеччина, Канада, США) виключили із транс-ізомерів жирних кислот всі ТЖК з коньюгованими зв»язками: «транс-ізомери жирних кислот — це всі геометричні ізомери моно- і поліненасичених жирних кислот, які мають некон»югований вуглець — вуглець подвійний зв’язок, розділений, в крайньому випадку, однією метиленовою групою, в транс-конфігурації».

  Просимо ознайомити з позицією МОЗ України з даного питання.

 5. Просимо надати для ознайомлення офіційний переклад офіційного висновку EFSAщодо наукової роботи, яку він проводить по вивченню впливу транс-ізомерів на людський організм. З наших даних робота повністю повинна бути завершена EFSA у 2017 році.

 6. Просимо надати для ознайомлення офіційний переклад рішення Європейського Парламенту від 26.10.2016 року «Резолюції про обмеження вмісту транс-ізомерів промислового виробництва при виробництві продуктів харчування на території ЄС — 2 % від вмісту загального жиру».

 7. Просимо ознайомити з позицією МОЗ України щодо можливого збільшення вмісту насичених жирних кислот у певних харчових продуктах у випадку обмеження транс-ізомерів жирних кислот.

Обмежуючи вміст транс-ізомерів, треба розуміти, що у цих певних харчових продуктах замість вмісту транс-ізомерів, буде збільшуватись вміст насичених жирних кислот, інакше буде мати місце значне зменшення асортименту жирів, а значить і асортименту харчових продуктів, не кажучи про збільшення ціни.

На підставі вищезазначеного, асоціація «Укроліяпром» пропонує:

 1. Враховуючи, що наукова робота по вивченню впливу транс-ізомерів на людський організм повинна бути повністю завершена EFSA у 2017 році, до опублікування офіційного висновку відкласти прийняття проекту даного закону, а також передбачити перехідний період.

 2. Провести розширене обговорення проекту закону із залученням розробників закону, фахівців МОЗ України, провідних науковців наукових установ МОЗ України (Інституту громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАНУ, Наукового центру превентивної токсикології харчової та хімічної безпеки ім. Л. І. Медведя та інших), науковців з УкрНДІОЖ НААН, кафедри жирів Національного університету «ХПІ», НУХТ, фахівців професійних асоціацій, представників провідних підприємств — виробників харчових продуктів і по результатах даного обговорення створити робочу групу по відпрацюванню редакції тексту даного проекту закону.