Зовнішня торгівля у 2021 році (попередні дані)

26 січня 2022

У 2021 році з України експортовано товарів на 68087,661млн.дол США( зростання проти 2020 року – на 38%), імпортовано – на 73298,598 млн. дол США( зростання – на 35%). Сальдо від`ємне і складає (- 5210,937 млн. дол. США).

Зовсім інша картина складається по зовнішній торгівлі продовольчими товарами та сільськогосподарською продукцією, де сальдо склало +19968,414 млн. дол. США.

Експортовано у 2021 році товарів АПК (1-24 груп за кодами УКТ ЗЕД) на 27709,735 млн. дол. США (зростання проти 2020 року – на25%). Питома вага у загальному експорті товарів з України - 40,7%.

Імпортовано цих товарів на 7741,321 млн. дол. США ( зростання – на 19 %). Питома вага в загальному імпорті товарів в Україну – 10,6 %).

Щодо зовнішньої торгівлі олійно-жировою продукціє, якої у 2021 році експортовано на 8557,1 млн. дол. США (зростання проти 2020 року на 19,6%), що складає 12,6 % від обсягів загального експорту товарів з України та 30,9% від експорту с/г продукції та продовольчих товарів. Імпортовано в Україну - на 438,8 млн. дол. США ( 0,6% від загального імпорту товарів та 5,7 % від імпорту с/г продукції та продовольчих товарів).

Сальдо зовнішньої торгівлі олійно-жировою продукцією складає + 8115,9 млн. дол. США. Як свідчать наведені дані, зовнішня торгівля олійно-жировою продукцією, а саме її експорт відіграє значну роль у формуванні позитивного сальдо с/г продукцією та продтоварами.

У структурі експорту олійно-жирової продукції олія соняшникова, якої експортовано на 6387,64 млн. дол. США, займає 74,6 %, соняшниковий шрот – 14,9 % (експортовано на 1280,1 млн. дол. США).

Питома вага експорту олії соняшникової у загальному експорті товарів з України – 9,4%, в експорті с/г продукції та продтоварів – 23,1%.

В експорті продовольчих товарів, яких експортовано на 9,7 млрд . дол. США, олія соняшникова займає 65,8 %, а з урахуванням інших видів олійно-жирової продукції (без врахування шротів) – 72,2%.

За підсумками 2021 року, незважаючи на скорочення експорту олії соняшникової у натуральному виразі на 15,2 %, у вартісному виразі експорт зріс (проти 2020 року) на 20% ( на 1067,7 млн. дол. США). Основними країнами-імпортерами української соняшникової олії залишились країни ЄС -32 %, Індія – 30,5 %, Китай – 15,3%.