Про чергові Загальні збори учасників асоціації „Укроліяпром”

9 липня 2021

08 липня 2021 року у м. Києві відбулись чергові Загальні збори учасників асоціації „Укроліяпром, зокрема в режимі відеоконференції.

Зборами було заслухано і обговорено доповідь генерального директора асоціації “Укроліяпром” Капшука С.П. про ситуацію на олійному ринку України у 2020/21 МР та прогноз на 2021/22 МР, а також про роботу виконавчої дирекції у першому півріччі 2021 року щодо вирішення проблемних питань в олійно-жировій галузі.

Головними особливостями 2020/21 МР визначено.

1.Продовження роботи підприємств в умовах світової фінансово економічної кризи та жорстких карантинних заходів спричинених COVID-19.

2.Скорочення валового збору насіння олійних культур проти минулого маркетингового року на понад 3,5 млн.тонн, в т.ч. насіння соняшнику - на 2,0 млн.тонн.

Прогнози щодо рекордного урожаю насіння соняшнику не виправдались через складні погодні умови-посуху.

3.Стрімке зростання закупівельних цін на насіння соняшнику, які вже наприкінці жовтня-початку листопада зросли вдвічі проти початку вересня.

4.Стримування продаж насіння соняшнику сільськогосподарськими виробниками та невиконання поставок даної сільськогосподарської сировини за раніше укладеними форвардними контрактами з олійнодобувними заводами.

5.Як наслідок, виробники олії втратили сировинні запаси з фіксованими цінами та були змушені купувати сировину за стрімко зростаючою вартістю.

6. Переробні підприємства зазнали значних збитків через те, що вимушені були виконувати контракти з постачання готової продукції за ціною попередньо укладених контрактів, а закупляти сировину,якість якої поступалась урожаю 2019 року, а ціна значно перевищувала укладену у форвардному контракті.

7. Недозавантаження потужностей через відсутність сировини та, як наслідок, затримка з виконання експортних контрактів на поставку олії та шроту, потягнуло за собою не тільки матеріальні збитки, але й впливало на імідж українських постачальників. .

8.Значне зростання експорту насіння соняшнику з України за цінами нижче світових та внутрішніх. Вперше після підписання Угоди про Асоціацію з ЄС експорт насіння соняшнику за підсумками 2020 року,а це головним чином з урожаю 2020 року,до країн ЄС значно перевищив 100,0тис.тонн(на понад 80%). Не було використано право України на застосування додаткових запобіжних заходів.

9.Зростання цін на продовольчому ринку на олію соняшникову було прогнозованим,враховуючи всі об’єктивні та суб’єктивні фактори,що склались як на світовому, так і внутрішньому ринках.

10. Попри всі труднощі підприємства олійно-жирової галузі України забезпечили стабільну роботу підприємств, виконання зовнішноекнономічних контрактів та проводять зважену цінову політику, забезпечуючи першочергові поставки олії соняшникової у торговельну мережу.Проте, у другому кварталі поточного року виникла реальна загроза обмеження експорту олії соняшникової з України шляхом запровадження її квотування та ліцензування. Такий сценарій підприємства галузі вже проходили у 2008/2009МР і розуміли до яких катастрофічних наслідків це може призвести.

З метою недопущення зупинки підприємств та руйнування галузі, відчуваючи підтримку підприємств та компаній, керівництвом Асоціації була прийнята альтернативна пропозиція Мінекономіки щодо підписання Меморандуму.

Підписання 19 квітня поточного року Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України і асоціацією «Укроліяпром» у 2020/2021 маркетинговому році дозволило підійти до вирішення питання цивілізованим шляхом.

Однією з основних особливостей поточного маркетингового року стало встановлення максимального обсягу експорту олії соняшникової – 5380 тис.тонн.

З метою забезпечення безперебійної роботи підприємств олійно-жирової галузі України в умовах фінансової та економічної кризи, а також карантинних заходів спричинених COVID - 19, виконавча дирекція асоціації „Укроліяпром” у першому півріччі 2021 року продовжила співпрацю з органами законодавчої та виконавчої влади, організаціями та установами з багатьох проблемних для галузі питань,зокрема: оподаткування, продовольче законодавство, митно-тарифне та технічне регулювання, логістика, вирішення поточних проблемних виробничих питань тощо.

У звітному періоді особливої уваги та швидкого реагування з боку виконавчої дирекції асоціації „Укроліяпром” викликали, зокрема наступні питання.

1. Щодо обмеження транс-ізомерів в Україні.

Своєчасно проінформовано учасників асоціації про обмеження транс-ізомерів в Україні наказом від 16.07.2020 року № 1613 та встановлення нових вимог до вмісту нітратів, свинцю, ртуті, мікотоксинів, металів, гліцидолових ефірів жирних кислот тощо у продуктах харчування наказом від 22.05.2020 року № 1238, який набув чинності 04.02.2021 року „Про внесення змін до Державних гігієнічних правил і норм „Регламент максимальних рівнів окремих забруднюючих речовин у харчових продуктах”” адаптував вимоги показників безпечності у продуктах харчування до вимог Регламенту ЄС № 1881/2006.

Для деяких показників встановлений трьохрічний перехідний період.

Регламент ЄС 1925/2006 стосується обмеження транс-ізомерів у харчових продуктах та сировині.

2. Щодо обмеження рівня вмісту хлорпірифосу та хлорпірифос-метилу.

Враховуючи експортний потенціал олійно-жирової галузі та наукове абгрунтування EFSA щодо небезпечності їх вмісту для здоров'я людини та прийняття у ЄС жорстких норм їх вмісту, підготувала обґрунтовані пропозиції по необхідності законодавчого обмеження хлорпірифосу та хлорпірифос-метилу в Україні по аналогії з Європейським Союзом та надіслала їх до виконавчих органів влади та неодноразово надсилала до КМУ України, МОЗ України, Мінекології України, Мінекономіки України.

Міністерство юстиції в даний час зареєструвало наказ № 960 „Про затвердження максимально допустимих рівнів (МДР) вмісту хлорпірифосу та хлорпірифос-метилу у сільськогосподарській продукції та харчових продуктах”, про який проінформувала учасників асоціації листом від 17.06.2021 року №15-07/66.