Про прийняття ДСТУ 9082:2021 "Соняшник. Метод визначення масової частки олеїнової кислоти за показником заломлення олії"

17 червня 2021

Наказом ДП «УкрНДНЦ» від 20 травня 2021 року № 181 прийнято національний стандарт ДСТУ 9082:2021 "Соняшник. Метод визначення масової частки олеїнової кислоти за показником заломлення олії" — Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 28238–89)

Національний нормативний документ розроблений Технічним комітетом стандартизації (ТК) 86 «Олії, жири та продукти їх переробки», Українським науково-дослідним інститутом олій та жирів Національної академії аграрних наук України. Розроблений національний стандарт може бути застосований підприємствами ринку агропромислового комплексу під час контролювання якості насіння соняшнику у процесі переробки, зберігання та у торгівельних операціях, як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.

Метою розробки національного стандарту є створення національного нормативного документу на методи визначення олеїнової кислоти за показником заломлення зі скасуванням в Україні ГОСТ 28238–89.

Стандарт набуде чинності з 01.12.2021 року.