Про введення особистого Знаку відповідності продукції ДП «Укрметртестстандарт»

9 лютого 2016

ДП «Укрметртестстандарт» ввів свій особистий Знак відповідності продукції по аналогу роботи європейських органів сертифікації продукції. Право використання даного Знаку відповідності виробник отримує на добровільниз засадах при умові відповідності продукції встановленим до неї вимогам в Україні.

Використання даного знаку відповідності надаватиме виробникам іміджеві переваги, а також підвищить конкурентоспроможність продукції шляхом довіри споживача та імпортера, що дана продукція якісна та безпечна.