Про затвердження Методичного посібника «Розроблення, викладання та оформлення технічних умов»

9 лютого 2016

ДП «УкрНДНЦ» наказом від 26.01.16 № 16 затвердив Методичний посібник «Розроблення, викладання та оформлення технічних умов» (додається).

Одночасно інформуємо, що фахівцями ДП «Укрметртестстандарт» розроблений та з 13.01.2016 надано чинності стандарту СОУ КЗПС 74.9-02568182-003:2016 «Технічні умови України. Настанови щодо типової побудови викладення, оформлення, позначення, прийняття та надання чинності».

Даний стандарт є практичним продовженням стандарту СОУ КЗПС 74.9–02568182:2014 «Головний фонд технічних умов України та база даних. „Технічні умови України“. Загальні вимоги».

У стандарті надано методичні рекомендації щодо розроблення, побудови, викладення, оформлення, позначення технічних умов на продукцію, процеси, послуги, а також щодо надання їм чинності, перевірки, перегляду, внесення змін та скасування.

Застосування даного стандарту допоможе виробнику самостійно розробити свої власні технічні умови, проводити їх перегляд, перевірку та здійснювати внесення змін або скасовувати.